TotaalVERS - klaar voor de toekomst

TotaalVERS beschouwt de dagelijkse maaltijd als een van de belangrijkste aspecten van het welzijn en welbevinden van mensen, in het bijzonder van hen die in een afhankelijke positie verkeren. TotaalVERS baseert zijn bestaansrecht op de kwaliteiten van een jong familiebedrijf met een eigen kijk op service en dienstverlening, waarbij betrouwbaarheid, kostenbewustzijn en aanpassingsvermogen de grondslag vormen voor duurzame zakelijke verbondenheid.

TotaalVERS is zich bewust van een veranderende markt, die nieuwe en hoge eisen aan dienstverlening stelt. TotaalVERS realiseert samen met de opdrachtgever oplossingen die het best passen bij zijn bedrijfsmatige uitgangspunten en de persoonlijke beleving van zijn specifieke consumentgroepen.

TotaalVERS is partner in de ontwikkeling van voedings- en dienstverleningsconcepten, die de opdrachtgever ontlasten en meer ruimte bieden om de eigen zorgtaken uit te voeren. TotaalVERS biedt opdrachtgevers in een uitbreidend werkgebied een betaalbaar alternatief, dat een constante kwaliteit combineert met de grootst mogelijke dagelijkse variatie aan bestelmogelijkheden.

TotaalVERS is een regionale leverancier die een totaalpakket levert van hoogwaardige producten voor organisaties in zorg en welzijn, horeca en industrie. Daarnaast biedt TotaalVERS haar klanten advies en begeleiding. TotaalVERS levert diensten om de afnemers in staat te stellen hun klanten zo efficiƫnt mogelijk te bedienen.

TotaalVERS verzorgt enkelvoudige producten en totaalpakketten, waarin gezondheid, duurzaamheid en een maximale beleving van smaak en presentatie centraal staan. TotaalVERS staat voor ambachtelijke kwaliteit, diversiteit en flexibiliteit.